Diverse

Teknikerens diverse.

@echo off
set "host=8.8.8.8"
:start
ping -n 1 "%host%" | findstr /r /c:"[0-9] *ms"
if %errorlevel% == 0 (
echo Forbindelse OK
) else (
echo %date% %time% UDFALD >> log.txt
echo %date% %time% Udfald registreret
)
ping 127.0.0.1 -n 11 > nul
goto start
:end

Herover et script til at pinge en IP-adresse i loop. Internet-udbyderen mente ikke der var problemer på VDSL, Teknikeren var uenig.
Scriptet kørte på en desktop med LAN-kabel og loggede hvornår der var udfald.
Skrevet som .bat/.cmd til Windows 10